پردیس فاطمه الزهرا(س) یزد(خواهران )

 •                                         «اسامی کانون های فرهنگی»

  نام کانون

  نام دبیر

  مطالعات تربیت معلم

  لیلی طالبی پور

  مهدویت

  فرزانه مجاور

  ایران گردی و جهانگردی

  مبرا

  نماز

  جهان تیغ

  قرآن و عترت

  ابوترابی

  جهاد علمی (فناوری)

  میتراسادات انتظار قائم

  خیریه ترنم

  حدیث رزاقیان پور

  گفتگو و نقد

  نسترن رهنما

  شعرو ادب

  فاطمه سادات شهنازی

  هلال احمر

  الهام تفکری

  محیط زیست

  زهراعزیزی

  تشکل بسیج

  فاطمه دهقانپور

  تشکل انجمن اسلامی

  سارا آخوندی

  انجمن علمی مشاوره

  فائزه پورسلطانی

  انجمن علمی علوم تربیتی

  *مطهره جهانگیر